https://ct-lawyers.ro/wp-content/uploads/2023/11/achizitii-publice-si-private.jpg

SCPA CAMPAN & TIMONEAAchizitii publice si private (fonduri europene)

Autoritatile, entitatile de drept public si anumiti operatori de utilitati nu au voie sa atribuie contracte in mod liber. Adesea, acestea sunt obligate sa respecte normele privind achizitiile publice atunci cand atribuie contracte de lucrari, bunuri, servicii sau concesiuni. De asemenea, intreprinderile care depun oferte pentru contracte publice cu proceduri de achizitii publice locale, europene sau internationale trebuie sa tina cont de un set complex de norme si risca sa nu se conformeze si sa fie excluse.

In cazurile in care aceste norme nu se aplica, autoritatile si entitatile de drept public trebuie totusi sa respecte principiile generale ale transparentei si ale licitatiei competitive atunci cand incheie acorduri cu terti. Echipa noastra de achizitii din cadrul biroului nostru este familiarizata cu aspectele legate de achizitii intr-o mare varietate de sectoare si va va ajuta sa navigati printre norme si reglementari.

Echipa noastra asista toate partile implicate in procesul de achizitii publice si ofera consultanta strategica si sprijin tranzactional in urmatoarele moduri:

 • estimarea valorii achizitiei publice si alegerea modalitatii de atribuire
 • intocmire documentatie de atribuire/note justificative 
 • elaborare caiet de sarcini
 • suport la incarcarea documentatiei in SEAP
 • suport in vederea raspunderii la solicitari de clarificari/ notificare prealabila, evaluarea ofertelor depuse
 • analiza procedurii de atribuire
 • asistenta/ redactare contract de achizitie
 • intocmire plan achizitii anual
 • prospectarea pietei
 • informarea beneficiarului/ Autoritatii contractante privind modalitatile legislative la nivel national si european)
 • sprijin oferit autoritatii contractante/operatorului economic in vederea raspunderii la notificare prealabila / contestatie
 • formularea de contestatii in fata CNSC si instanta

Servicii de consultanta achizitii beneficiari privati:

 • prospectarea pietei
 • intocmire nota privind determinarea valorii estimate a achizitiei; caiet de sarcini
 • redactare anunt/invitatii/clarificari/comunicare rezultat achizitie (dupa caz)
 • nota justificativa de atribuire
 • nota justificativa privind declararea datelor de semnare a contractelor (dupa caz) – pentru loturi
 • declaratii pe propria raspundere din care rezulta ca ofertantul castigator/ solicitantul/ beneficiarul privat nu a incalcat prevederile referitoare la conflictul de interese
 • contractul de achizitie; actele aditionale (dupa caz)
 • alte documente relevante, inclusiv documentele care dovedesc realizarea achizitiei (de exemplu: procese-verbale de receptie servicii si lucrari, livrabile, procese-verbale de predare-primire etc.)
 • incarcare documente SEAP/SICAP