https://ct-lawyers.ro/wp-content/uploads/2023/11/contencios-administrativ.jpg

SCPA CAMPAN & TIMONEADrept contencios-administrativ

Societatea noastra de avocatura ofera servicii juridice complete (consultanta, asistenta si reprezentare juridica) in ceea ce priveste raporturile de munca ale functionarilor publici, ale persoanelor delegate si ale celor numite.

Oferim, de asemenea, servicii juridice in domeniul dreptului contencios-administrativ, care vizeaza apararea drepturilor si intereselor persoanelor fizice si juridice care considera ca drepturile sau interesele lor legitime au fost incalcate de catre o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea unei cereri in termenul legal, precum si asigurarea dreptului acestora de a se adresa instantei de contencios administrativ cu o cerere de anulare a actului, de recunoastere a dreptului pretins si de obtinere a unei despagubiri pentru prejudiciul care le-a fost cauzat.

SCPA Campan & Timonea asigura asistenta juridica si reprezentare in fata autoritatilor/institutiilor publice si a instantelor de judecata in ceea ce priveste:

 • Formularea si depunerea de plangeri prealabile in fata autoritatilor sau institutiilor pentru indeplinirea procedurilor obligatorii sau pentru recuperarea/apararea drepturilor si intereselor legitime.
 • Formularea si sustinerea plangerilor impotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiei sau a altor sanctiuni si, dupa caz, solicitarea de suspendare a masurilor dispuse pana la solutionarea definitiva a cauzelor.
 • Asistenta juridica si reprezentare in fata instantelor judecatoresti/administrative.
 • Actiuni privind modificarea sau interpretarea clauzelor contractuale din contractele incheiate cu autoritatile publice, cum ar fi contractele de concesiune, de inchiriere, de management si alte contracte.
 • Consultanta si asistenta juridica privind incheierea/modificarea/incetarea contractelor administrative.
 • Actiuni de anulare a deciziilor fiscale emise in mod ilegal si/sau nefondat de catre autoritatile sau institutiile centrale sau locale ale statului.
 • Formularea de actiuni in justitie impotriva organelor de stat centrale sau locale.
 • Actiuni pentru a obliga autoritatile administrative sa emita un act administrativ.
 • Actiuni introduse impotriva unei autoritati publice ca urmare a unui refuz nejustificat de a da curs unei cereri.
 • Reprezentare si asistenta juridica in cadrul procedurilor administrative si judiciare.
 • Asistenta juridica si reprezentare in executarea hotararilor judecatoresti.