CAN THE EMPLOYMENT CONTRACT BE TERMINATED DURING TECHNICAL UNEMPLOYMENT?

03/04/20200

Pentru a răspunde la această întrebare, e important de subliniat că șomajul tehnic reprezintă suspendarea contractului de muncă din inițiativa angajatorului. De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează.

Șomajul tehnic reprezintă un caz de suspendare a contractului individual de muncă ceea ce determină suspendarea tuturor termenelor care au legatură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepția situațiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.

Care sunt cazurile prevăzute de Codul muncii în care contractul individual de muncă existent înceteaza de drept?

Acestea sunt prevăzute la art. 56 din Codul muncii:

  1. a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii;
  2. b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica;
  3. c) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II; (Legea nr. 12/2015)
  4. d) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva;
  5. e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare;

 

  1. f) ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;
  2. g) de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;
  3. h) ca urmare a interzicerii exercitarii unei profesii sau a unei functii, ca masura de siguranta ori pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;
  4. i) la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata;
  5. j) retragerea acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani.

Prin urmare, atragem atenția că în cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată, practic durata acestora nu se suspendă în timpul șomajului tehnic, ci contractul de munca va înceta de drept, prevalând suspendării.

În cazul în care angajatorul optează pentru concediere, aceasta se va face doar în conformitate cu prevederile Codului Muncii, mai exact, respectând art. 75 alin. (1) din Legea nr. 53/2002- Codul Muncii, care stipulează că în cazul concedierii, angajatul trebuie să beneficieze de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare. Prin urmare, prima dată se va dispune măsura încetării suspendării și apoi se demarează procedura concedierii cu respectarea tuturor condițiilor legale și a termenului de preaviz menționat.

Un salariat aflat în somaj tehnic își poate da demisia? Salariatul poate denunța unilateral, oricând, orice contract individual de muncă. Angajatorul poate renunța la termenul de preaviz instituit de lege în favoarea sa, dat fiind faptul că acesta nu se mai justifică.

Articol realizat de Roxana Constantinescu, avocat în cadrul SCPA CÂMPAN & ȚIMONEA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *