Abusive clauses in BCR credit contracts

Banca Comercială Română este una dintre băncile a căror contracte conţin clauze abuzive, pe care consumatorii au fost constrânşi să le accepte, având în vedere caracterul preformulat al acestora. Cea mai des întâlnită problemă în materia contractelor încheiate cu această unitate bancară priveşte modalitatea de calcul a dobânzii, dobânda care de regulă este fixă în primul an de contract, iar mai apoi variabilă în funcţie de dobânda de referinţă a practică de bancă, de care consumatorii nu au luat niciodată cunoştinţă.