Cheltuieli eligibile vs. cheltuieli neeligibile la accesarea fondurilor europene.

Law Settlement And Legal Arbitration In Courtroom. Judge Gavel

Solicitantii care au aplicat pentru fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operațional Competitivitate 4.1.1 și 4.1.1 Bis se confrunta cu tot mai multe dificultati in obtinerea rambursarii pentru cheltuielile efectuate in cadrul acestor proceduri. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Competitivitate 2014-2020, nu mai aproba la rambursare foarte multe cheltuieli considerate initial eligibile prin contractul de finantare incheiat cu beneficiarii.

Un exemplu concret este cel al clientei noastre, S. R. SRL, o societate care activeaza in domeniul prestarilor de servicii, respectiv ofera diferite cursuri de formare profesionala si de perfectionare/instruire la locul de munca al colaboratorilor sai.

In speta, clienta S. R. SRL a accesat fonduri europene prin Programul Operațional Competitivitate 4.1.1. pentru achizitia de echipament de birou, si, de asemenea, pentru achizitia a 2 autovehicule electrice, conform cererii de finantare depuse de aceasta. Este de precizat faptul ca, inca de la momentul aplicarii pentru aceste fonduri europene, clienta noastra S. R. SRL a precizat punctual care sunt echipamentele necesare activității, implicit și motivele pentru care avea nevoie de acestea, cu precădere autoturismele electrice, acestea reprezentând cea mai mare parte din cheltuielile solicitate, fiind necesare desfășurării activității principale și obiectivului operaţiunii.

Ulterior, contractul de finantare intre autoritate si clienta noastra S. R. SRL a fost semnat, cererea de finantare fiindu-i aprobata intocmai, inclusiv pentru achizitia de autovehicule electrice, fiind considerate cheltuieli eligibile. Cu toate acestea, la momentul la care a fost depusa cererea de rambursare pentru sumele aferente cheltuielilor cu autovehiculele electrice achizitionate, aceasta a fost respinsa, intrucat autovehiculele achizitionate au fost incadrate in categoria cheltuielilor neeligibile.

Aceasta decizie a autoritatii a fost contestata printr-o plangere prealabila care a fost respinsa, in prezent fiind inaintata o actiune in contencios administrativ impotriva Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, care este pe rolul instantelor de judecata.

Art. 10 din Hotărârea nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, prevede:

(1) Cheltuielile pentru achiziţia de autovehicule sau alte mijloace de transport, achiziţionate inclusiv în modalitatea prevăzută la art. 9, sunt eligibile dacă acestea îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:

  1. a) dacă sunt indispensabile activităţilor prevăzute la art. 59 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 sau managementului operaţiunii;
  2. b) dacă autovehiculele sau mijloacele de transport, inclusiv mijloace destinate transportului public de călători, sunt indispensabile şi sunt destinate exclusiv atingerii obiectivului operaţiunii, iar caracteristicile lor tehnice sunt adecvate în raport cu activităţile operaţiunii.

Aceleasi prevederi sunt preluate si de Ghidul Solicitantului (Conditii specifice de accesare a fondurilor), Ghid care sta la baza aplicarii pentru acest proiect.

Conform acestui temei legal, una dintre situatiile in care achizitia de autovehicule este permisa a fi realizata din fondurile obtinute, este daca autovehiculul va fi utilizat exclusiv in desfasurarea activitatii societatii, este indispensabil acesteia, iar caracteristicile tehnice sunt adecvate în raport cu activităţile operaţiunii. In speta, desi aceste conditii erau indeplinite, cererea de rambursare a fost respinsa, cheltuielile fiind incadrate in categoria celor neeligibile.

De asemenea, Ghidul Solicitantului mai prevede la art. 2.3 lit. b), Incadrarea cheltuielilor: Cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:

 – Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport (6/14) care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare.

Or, conform Ghidului Solicitantului, nu pot fi achizitionate mijloace de transport daca sunt destinate activitatii administrative a societatii sau daca nu au legatura cu obiectul cererii de finantare.

In speta noastra, cele 2 autovehicule achiziționate sunt absolut necesare activității desfășurate de către societatea reclamantă. În concret, activitatea desfășurată de clienta noastra S. R. SRL este incadrata pe codul CAEN 8559 – Alte forme de invatamant n.c.a., prin intermediul căruia ofera cursuri de formare profesionala, astfel cum am indicat anterior. Autovehiculele sunt strict necesare obiectivului operațiunii, respectiv vor fi utilizate de către angajatii clientei noastre S. R. SRL pentru a se deplasa la sediul/punctul de lucru al beneficiarilor în vederea prestarii serviciilor contractate, nicidecum in vederea realizarii unor activități administrative.

Este de observat ca nu exista o prevedere legala care sa restrictioneze eligibilitatea mijloacelor de transport de codurile CAEN aferente activitatii de transport, atat timp cat acestea sunt folosite in legatura cu obiectul cererii de finantare si nu sunt folosite in scop administrativ. A se retine in sens contrar ar insemna ca doar solicitantii care activeaza strict in domeniul transporturilor si au codurile CAEN aferente ar putea obtine astfel de fonduri, ceea ce este o interpretare eronata a prevederilor legale, intrucat legislatia nu conditioneaza aceste cheltuieli strict de un domeniu de activitate.

Asadar, decizia autoritatii contractante de a considera aceasta cheltuiala una neeligibila este fundamental gresita si nelegala, in conditiile in care prevederile legale permit achizitia de autovehicule, atunci cand sunt indeplinite conditiile enuntate anterior. Se incearca astfel incadrarea acestor cheltuieli in categoria celor destinate indeplinirii unor activitati administrative, fapt complet eronat, intrucat s-a evidentiat prin cererea de finantare necesitatea achizitionarii acestor autovehicule, iar autoritatea a aprobat aceasta cerere, fiind semnat contractul de finantare in acest scop.

Revenirea asupra deciziei si schimbarea incadrarii cheltuielilor aferente proiectului, din unele eligibile in unele neeligibile incalca grav drepturile solicitantilor si creeaza incertitudini in randul celor care acceseaza aceste fonduri. Prin procedarea intr-o asemenea maniera se risca inclusiv viabilitatea proiectului si finantarea obtinuta in ansamblul ei, dat fiind faptul ca, in asemenea situatii, majoritatea cheltuielilor propuse este reprezentata de achizitia autovehiculelor electrice. Or, daca asemenea cheltuieli devin neeligibile prin simpla vointa discretionara a autoritatii, solicitantii nu pot avea vreo certitudine la momentul obtinerii finantarii ca aceste sume de bani nu ii vor fi refuzate la plata sau solicitate a fi restituite dupa primirea lor.

In ultimul rand, dorim sa precizam si faptul ca, prin aceasta conduita, autoritatea a incalcat inclusiv principii consacrate la nivel european, care isi gasesc aplicabilitatea si la nivel national, respectiv egalitatea de sanse si de tratament, principiul proportionalitatii si principiul previzibilitatii.

Egalitatea de șanse si de tratament reprezintă un aspect esențial al legislației comunitare și joacă un rol semnificativ în procesul de luare a deciziilor. Uniunea Europeana s-a angajat și continuă să elaboreze măsuri menite să garanteze egalitatea de șanse și de tratament a cetățenilor, indiferent dacă aceștia sunt persoane fizice sau juridice. Această abordare se aplică în toate domeniile vieții economice, sociale, culturale și familiale. De asemenea, Uniunea militează în favoarea integrării acestui principiu și respectării lui de către toate statele membre, în vederea consolidării drepturilor tuturor cetățenilor.

Principiul proporționalității, este definit de dispozițiile art. 2 alin. (1) lit. n) din O.U.G. nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora: „orice măsură administrativă adoptată trebuie să fie adecvată, necesară și corespunzătoare scopului urmărit, atât în ceea ce privește resursele angajate în constatarea neregulilor, cât și în ceea ce privește stabilirea creanțelor bugetare rezultate din nereguli, ținând seama de natura și frecvența neregulilor constatate și de impactul financiar al acestora asupra proiectului/programului respectiv.”

Acest principiu este prezent inclusiv in jurisprudenta Înaltei Curti de Casație și Justiție, care a hotărât printr-o decizie că ”proporționalitatea este un principiu flexibil al dreptului, iar instanțele de contencios administrativ îl pot invoca pentru a sancționa excesul de putere. În aceeași manieră și organele executive aplică principiul proporționalității în momentul emiterii unui act administrativ. Acestea au ca obiectiv esențial evitarea oricărei restrângeri a drepturilor cetățenilor și obligația să nu îi constrângă la sarcini împovărătoare iar un mijloc adecvat de îndeplinire a acestui obiectiv este principiul proporționalității. Orice încălcare a acestui principiu poate fi verificată și sancționată de instanța de judecată.” (Decizia nr. 604 din 7 februarie 2023, pronunțată de Secția de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție).

Principiul previzibilitatii se regaseste cu precadere in jurisprudenta CEDO. În hotărârile sale, Curtea face referire la Raportul privind statul de drept al Comisiei de la Veneția din 25-26 martie 2011 (Albu și alții c. României, 10 mai 2012, §16), conform căreia pentru principiul certitudinii juridice, esențial păstrării încrederii în sistemul juridic și în statul de drept, legile trebuie să fie ușor accesibile și aplicate într-un mod previzibil și consecvent. Deciziile contrare ale celor mai înalte instanțe dintr-un stat contravin principiului, astfel e nevoie de stabilirea unor mecanisme care înlătură contradictorialitatea deciziilor și asigură coerența cazuisticii.

Modul în care sunt prezentate cerințele calitative diferă de la caz la caz, însă analizând un număr mare de cauze, se poate stabili că CEDO pune accent pe două cerințe legate de tehnica legislativă (accesibilitatea, respectiv precizia/predictibilitatea) și o cerință legată de o condiție ideologică (compatibilitatea legii naționale cu principiul statului de drept). În cauzele Huvig c. Franței, 24 aprilie 1990, §26 și Kruslin c. Franței, 24 aprilie 1990, §27, apare pentru prima dată formularea conform căreia cerințele calitative sunt accesibilitatea, previzibilitatea și compatibiliatea cu statul de drept. În unele cauze, precizia și previzibilitatea sunt strâns legate de principiul statului de drept, care derivă din acesta (Von Hannover c. Germaniei, 24 iunie 2004, §73).

In concluzie, refuzul autoritatii contractante de a aproba cererile de plata pe motiv ca sumele solicitate nu reprezinta cheltuieli eligibile conform prevederilor legale este un refuz nejustificat si abuziv care trebuie sanctionat de instantele de judecata, incalcand inclusiv principii consacrate la nivel european. Este foarte important ca solicitantii nemultumiti de deciziile autoritatilor publice sa le conteste in termenele prevazute de lege la autoritatea emitenta, iar ulterior, in situatia unui respingeri sau a unui refuz de solutionare, se pot adresa instantelor de judecata competente.

In cazul in care doriti sa aflati mai multe informatii despre rambursarea cheltuielilor eligibile sau alte aspecte ce tin de procedura aplicarii pentru fonduri europene, specialistii nostri va stau la dispozitie.

Intr-o lume in schimbare rapida, a avea partenerul juridic potrivit face o diferenta vitala. Echipa SCPA Campan& Timonea este mereu pregatita sa va ofere cele mai bune solutii la situatii juridice de orice natura. Va invitam sa accesati https://ct-lawyers.ro/contact/, in vederea stabilirii unei intalniri.

Toate materialele regasite pe acest website sunt protejate de legea drepturilor de autor. Utilizarea oricaror dintre acestea se poate face doar cu trimitere la sursa. Datele si informatiile prezentate pe acest website sunt in scopuri informative, nu sunt prezentate cu scop publicitar.

Articol redactat de Avocat Teodora Dragomir din cadrul SCPA CAMPAN & TIMONEA.