Suspendarea ratelor la credite si leasing-uri pentru persoane fizice si persoane juridice

01/04/20200

La data de 06.04.2020 s-au aprobat prin HG 270/2020 normele metodologice pentru punerea în aplicare a OUG nr.37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, mult așteptată de către persoanele fizice și juridice care au contracte de credit sau de leasing în derulare. Acest act normativ a fost adoptat în contextul schimbării situației economice la nivel național ca urmare a apariției pandemiei coronavirus COVID-19.

Pentru a veni în ajutorul persoanelor interesate, vă comunicăm punctual informațiile cele mai relevante cu privire la OUG nr.37/2020:  

1. Ce s-a stabilit prin OUG nr.37/2020 in favoarea persoanelor care au contracte de credite/leasing în derulare ca urmare a declarării stării de urgență?

Prin acest act normativ publicat în Monitorul Oficial din 30.03.2020 se suspendă obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020. În concret, se poate solicita suspendarea începând cu 1 lună și până la 9 luni,după cum solicită debitorul.

2.  Cine beneficiaza de aceasta facilitate?

 • debitorii care au încheiat un contract de credit/leasing pentru obţinerea unui credit care nu a ajuns la maturitate şi pentru care creditorul nu a declarat scadenţa anticipată, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
 • debitorii ale căror creditele nu înregistrează restanţe la data instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României sau debitorii au efectuat plata acestor restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată ce rezultă din credit.
 • pentru debitori persoane fizice pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.
 • debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în mod exclusiv

În plus, s-a stabilit prin normele metodologice pentru ce categorii de credite se poate solicita suspendarea plății ratelor:

 • Au fost acordate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv 30.03.2020, inclusiv
 • Data scadenței finale a obligațiilor de rambursare a ratelor, prevăzută în contractele de credit, este ulterioara datei de intrare în vigoare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului  nr. 37/2020, respectiv 30.03.2020, inclusiv
 • Nu le-a fost declarată scadența anticipată până la data de 30.03.2020, inclusiv
 • Nu înregistrează rate scadente restante, la data de 16.03.2020, inclusiv, sau debitorii au efectuat plata obligațiilor restante până la data solicitării suspendării obligației de plată în condițiile prevăzute la art.2, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 37/2020

3. Care este procedura ce trebuie urmată de către persoanele care doresc suspendarea plății ratelor?

Debitorii persoane fizice, personal, sau în cazul persoanelor jurdice, de către reprezentul legal al acestora, trebuie să trimită creditorilor o solicitare în acest sens, în format scris pe suport de hârtie sau prin poşta electronică, la datele de contact indicate în contractul de credit/leasing sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor (scrisoare recomandată cu confirmare de primire/fax) până cel mai târziu la 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, adică până la 15 mai 2020.

Se mai poate solicita suspendarea plății ratelor și oral, prin telefon, la un număr de telefon special ce se va publica pe pagina de internet a fiecărio bănci/IFN, convorbirea fiind înregistrată de către creditor.

În termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării comunică debitorului decizia sa de aprobare/respingere a cererii de suspendare a obligațiilor de plată a ratelor.

Modificarea clauzelor contractuale ca efect al aprobării solicitării debitorului în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020, se realizează fără încheierea de acte adiționale.

4. Ce se întâmplă cu dobânzile pe perioada suspendării creditului?

Pe toată perioada suspendării creditului în temeiul OUG nr.37/2020, dobânzile amânate se vor capitaliza – adică vor fi incluse în principalul creditului – și vor fi eșalonate pe perioada acestuia, reprezentând “o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit”, pentru care se va plăti dobândă 0%.Plata acestor dobânzi amânate se va face eșalonat în 60 de rate, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare, ceea ce înseamnă că pentru creditele ipotecare nu se va mai plăti dobândă la dobândă de către persoanele fizice.

5. Pot beneficia de prevederile OUG nr.37/2020 și persoanele juridice?

Răspunsul este afirmativ, categoriile de persoane juridice care pot beneficia de amânarea ratelor sunt următoarele:

 • cele care NU sunt în insolvență, la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
 • cele care au activitatea întreruptă parțial sau total ca urmare a deciziilor autorităților sau au certificat de la Ministerul Economiei care să arată că veniturile din luna martie au scăzut cu mai mult de un sfert comparativ cu media pe ianuarie și februarie 2020 și dețin un certificat de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, obținut în condițiile legii, în baza cererii formulată de reprezentantul legal al societății.
 • persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile individuale (II) și întreprinderile familiale (IF), profesii liberale și profesii care se exercită în baza unor legi speciale, dacă activitatea a fost întreruptă total sau parțial și care au avut drept consecință restrângerea pieței de desfacere, restrângerea numărului de angajați, diminuarea numărului de furnizori ș.a.

6. Cum s-a stabilit aplicarea exactă a ordonanței?

Aplicarea exactă a Ordonanței a fost stabilită prin normele metodologice stabilite de către Ministerul Finanțelor în baza HG 270/2020 publicat în Monitorul Oficial la data de 06.04.2020.

Pentru că este nevoie ca drepturile cetățenilor să fie respectate, suntem alături de dumneavoastră în această perioadă de cumpănă și să ne asigurăm că afacerile clienților noștri sunt protejate.

Articol realizat de Tania Maria Câmpan, avocat asociat în cadrul SCPA CÂMPAN & ȚIMONEA

Lasa o replica

Adresa de email nu va fii plubicata Campurile marcate cu * sunt obligatorii