Cheltuieli eligibile vs. cheltuieli neeligibile la accesarea fondurilor europene.

18/01/20240

Solicitantii care au aplicat pentru fonduri europene nerambursabile in cadrul Programului Operational Competitivitate 4.1.1 si 4.1.1 Bis se confrunta cu tot mai multe dificultati in obtinerea rambursarii pentru cheltuielile efectuate in cadrul acestor proceduri. Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Competitivitate 2014-2020, nu mai aproba la rambursare foarte multe cheltuieli considerate initial eligibile prin contractul de finantare incheiat cu beneficiarii.

Un exemplu concret este cel al clientei noastre, S. R. SRL, o societate care activeaza in domeniul prestarilor de servicii, respectiv ofera diferite cursuri de formare profesionala si de perfectionare/instruire la locul de munca al colaboratorilor sai.

In speta, clienta S. R. SRL a accesat fonduri europene prin Programul Operational Competitivitate 4.1.1. pentru achizitia de echipament de birou, si, de asemenea, pentru achizitia a 2 autovehicule electrice, conform cererii de finantare depuse de aceasta. Este de precizat faptul ca, inca de la momentul aplicarii pentru aceste fonduri europene, clienta noastra S. R. SRL a precizat punctual care sunt echipamentele necesare activitatii, implicit si motivele pentru care avea nevoie de acestea, cu precadere autoturismele electrice, acestea reprezentand cea mai mare parte din cheltuielile solicitate, fiind necesare desfasurarii activitatii principale si obiectivului operatiunii.

Ulterior, contractul de finantare intre autoritate si clienta noastra S. R. SRL a fost semnat, cererea de finantare fiindu-i aprobata intocmai, inclusiv pentru achizitia de autovehicule electrice, fiind considerate cheltuieli eligibile. Cu toate acestea, la momentul la care a fost depusa cererea de rambursare pentru sumele aferente cheltuielilor cu autovehiculele electrice achizitionate, aceasta a fost respinsa, intrucat autovehiculele achizitionate au fost incadrate in categoria cheltuielilor neeligibile.

Aceasta decizie a autoritatii a fost contestata printr-o plangere prealabila care a fost respinsa, in prezent fiind inaintata o actiune in contencios administrativ impotriva Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, care este pe rolul instantelor de judecata.

Art. 10 din Hotararea nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020, prevede:

(1) Cheltuielile pentru achizitia de autovehicule sau alte mijloace de transport, achizitionate inclusiv in modalitatea prevazuta la art. 9, sunt eligibile daca acestea indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:

  1. a) daca sunt indispensabile activitatilor prevazute la art. 59 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 sau managementului operatiunii;
  2. b) daca autovehiculele sau mijloacele de transport, inclusiv mijloace destinate transportului public de calatori, sunt indispensabile si sunt destinate exclusiv atingerii obiectivului operatiunii, iar caracteristicile lor tehnice sunt adecvate in raport cu activitatile operatiunii.

Aceleasi prevederi sunt preluate si de Ghidul Solicitantului (Conditii specifice de accesare a fondurilor), Ghid care sta la baza aplicarii pentru acest proiect.

Conform acestui temei legal, una dintre situatiile in care achizitia de autovehicule este permisa a fi realizata din fondurile obtinute, este daca autovehiculul va fi utilizat exclusiv in desfasurarea activitatii societatii, este indispensabil acesteia, iar caracteristicile tehnice sunt adecvate in raport cu activitatile operatiunii. In speta, desi aceste conditii erau indeplinite, cererea de rambursare a fost respinsa, cheltuielile fiind incadrate in categoria celor neeligibile.

De asemenea, Ghidul Solicitantului mai prevede la art. 2.3 lit. b), Incadrarea cheltuielilor: Cheltuieli pentru investitia de baza care cuprind:

 – Cheltuieli cu achizitionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activitatii de productie/servicii, transport si distributie, cu exceptia mijloacelor de transport (6/14) care sunt aferente activitatii administrative sau nu sunt in legatura cu obiectul cererii de finantare.

Or, conform Ghidului Solicitantului, nu pot fi achizitionate mijloace de transport daca sunt destinate activitatii administrative a societatii sau daca nu au legatura cu obiectul cererii de finantare.

In speta noastra, cele 2 autovehicule achizitionate sunt absolut necesare activitatii desfasurate de catre societatea reclamanta. In concret, activitatea desfasurata de clienta noastra S. R. SRL este incadrata pe codul CAEN 8559 – Alte forme de invatamant n.c.a., prin intermediul caruia ofera cursuri de formare profesionala, astfel cum am indicat anterior. Autovehiculele sunt strict necesare obiectivului operatiunii, respectiv vor fi utilizate de catre angajatii clientei noastre S. R. SRL pentru a se deplasa la sediul/punctul de lucru al beneficiarilor in vederea prestarii serviciilor contractate, nicidecum in vederea realizarii unor activitati administrative.

Este de observat ca nu exista o prevedere legala care sa restrictioneze eligibilitatea mijloacelor de transport de codurile CAEN aferente activitatii de transport, atat timp cat acestea sunt folosite in legatura cu obiectul cererii de finantare si nu sunt folosite in scop administrativ. A se retine in sens contrar ar insemna ca doar solicitantii care activeaza strict in domeniul transporturilor si au codurile CAEN aferente ar putea obtine astfel de fonduri, ceea ce este o interpretare eronata a prevederilor legale, intrucat legislatia nu conditioneaza aceste cheltuieli strict de un domeniu de activitate.

Asadar, decizia autoritatii contractante de a considera aceasta cheltuiala una neeligibila este fundamental gresita si nelegala, in conditiile in care prevederile legale permit achizitia de autovehicule, atunci cand sunt indeplinite conditiile enuntate anterior. Se incearca astfel incadrarea acestor cheltuieli in categoria celor destinate indeplinirii unor activitati administrative, fapt complet eronat, intrucat s-a evidentiat prin cererea de finantare necesitatea achizitionarii acestor autovehicule, iar autoritatea a aprobat aceasta cerere, fiind semnat contractul de finantare in acest scop.

Revenirea asupra deciziei si schimbarea incadrarii cheltuielilor aferente proiectului, din unele eligibile in unele neeligibile incalca grav drepturile solicitantilor si creeaza incertitudini in randul celor care acceseaza aceste fonduri. Prin procedarea intr-o asemenea maniera se risca inclusiv viabilitatea proiectului si finantarea obtinuta in ansamblul ei, dat fiind faptul ca, in asemenea situatii, majoritatea cheltuielilor propuse este reprezentata de achizitia autovehiculelor electrice. Or, daca asemenea cheltuieli devin neeligibile prin simpla vointa discretionara a autoritatii, solicitantii nu pot avea vreo certitudine la momentul obtinerii finantarii ca aceste sume de bani nu ii vor fi refuzate la plata sau solicitate a fi restituite dupa primirea lor.

In ultimul rand, dorim sa precizam si faptul ca, prin aceasta conduita, autoritatea a incalcat inclusiv principii consacrate la nivel european, care isi gasesc aplicabilitatea si la nivel national, respectiv egalitatea de sanse si de tratament, principiul proportionalitatii si principiul previzibilitatii.

Egalitatea de sanse si de tratament reprezinta un aspect esential al legislatiei comunitare si joaca un rol semnificativ in procesul de luare a deciziilor. Uniunea Europeana s-a angajat si continua sa elaboreze masuri menite sa garanteze egalitatea de sanse si de tratament a cetatenilor, indiferent daca acestia sunt persoane fizice sau juridice. Aceasta abordare se aplica in toate domeniile vietii economice, sociale, culturale si familiale. De asemenea, Uniunea militeaza in favoarea integrarii acestui principiu si respectarii lui de catre toate statele membre, in vederea consolidarii drepturilor tuturor cetatenilor.

Principiul proportionalitatii, este definit de dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. n) din O.U.G. nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora: „orice masura administrativa adoptata trebuie sa fie adecvata, necesara si corespunzatoare scopului urmarit, atat in ceea ce priveste resursele angajate in constatarea neregulilor, cat si in ceea ce priveste stabilirea creantelor bugetare rezultate din nereguli, tinand seama de natura si frecventa neregulilor constatate si de impactul financiar al acestora asupra proiectului/programului respectiv.”

 Acest principiu este prezent inclusiv in jurisprudenta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care a hotarat printr-o decizie ca ”proportionalitatea este un principiu flexibil al dreptului, iar instantele de contencios administrativ il pot invoca pentru a sanctiona excesul de putere. In aceeasi maniera si organele executive aplica principiul proportionalitatii in momentul emiterii unui act administrativ. Acestea au ca obiectiv esential evitarea oricarei restrangeri a drepturilor cetatenilor si obligatia sa nu ii constranga la sarcini impovaratoare iar un mijloc adecvat de indeplinire a acestui obiectiv este principiul proportionalitatii. Orice incalcare a acestui principiu poate fi verificata si sanctionata de instanta de judecata.” (Decizia nr. 604 din 7 februarie 2023, pronuntata de Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie).

Principiul previzibilitatii se regaseste cu precadere in jurisprudenta CEDO. In hotararile sale, Curtea face referire la Raportul privind statul de drept al Comisiei de la Venetia din 25-26 martie 2011 (Albu si altii c. Romaniei, 10 mai 2012, §16), conform careia pentru principiul certitudinii juridice, esential pastrarii increderii in sistemul juridic si in statul de drept, legile trebuie sa fie usor accesibile si aplicate intr-un mod previzibil si consecvent. Deciziile contrare ale celor mai inalte instante dintr-un stat contravin principiului, astfel e nevoie de stabilirea unor mecanisme care inlatura contradictorialitatea deciziilor si asigura coerenta cazuisticii.

Modul in care sunt prezentate cerintele calitative difera de la caz la caz, insa analizand un numar mare de cauze, se poate stabili ca CEDO pune accent pe doua cerinte legate de tehnica legislativa (accesibilitatea, respectiv precizia/predictibilitatea) si o cerinta legata de o conditie ideologica (compatibilitatea legii nationale cu principiul statului de drept). In cauzele Huvig c. Frantei, 24 aprilie 1990, §26 si Kruslin c. Frantei, 24 aprilie 1990, §27, apare pentru prima data formularea conform careia cerintele calitative sunt accesibilitatea, previzibilitatea si compatibiliatea cu statul de drept. In unele cauze, precizia si previzibilitatea sunt strans legate de principiul statului de drept, care deriva din acesta (Von Hannover c. Germaniei, 24 iunie 2004, §73).

In concluzie, refuzul autoritatii contractante de a aproba cererile de plata pe motiv ca sumele solicitate nu reprezinta cheltuieli eligibile conform prevederilor legale este un refuz nejustificat si abuziv care trebuie sanctionat de instantele de judecata, incalcand inclusiv principii consacrate la nivel european. Este foarte important ca solicitantii nemultumiti de deciziile autoritatilor publice sa le conteste in termenele prevazute de lege la autoritatea emitenta, iar ulterior, in situatia unui respingeri sau a unui refuz de solutionare, se pot adresa instantelor de judecata competente.

In cazul in care doriti sa aflati mai multe informatii despre rambursarea cheltuielilor eligibile sau alte aspecte ce tin de procedura aplicarii pentru fonduri europene, specialistii nostri va stau la dispozitie.

Intr-o lume in schimbare rapida, a avea partenerul juridic potrivit face o diferenta vitala. Echipa SCPA Campan& Timonea este mereu pregatita sa va ofere cele mai bune solutii la situatii juridice de orice natura. Va invitam sa accesati https://ct-lawyers.ro/contact/, in vederea stabilirii unei intalniri.

Toate materialele regasite pe acest website sunt protejate de legea drepturilor de autor. Utilizarea oricaror dintre acestea se poate face doar cu trimitere la sursa. Datele si informatiile prezentate pe acest website sunt in scopuri informative, nu sunt prezentate cu scop publicitar.

Articol redactat de Avocat Teodora Dragomir din cadrul SCPA CAMPAN & TIMONEA.

Timonea Adina

Lasa o replica

Adresa de email nu va fi plubicata Campurile marcate cu * sunt obligatorii