Termeni și Condiții

1.Generalitati:

Vă mulțumim pentru accesarea site-ului www.ct-lawyers.ro (denumit în cele ce urmează “Site-ul”). Accesul la prezentul site precum şi folosirea lui sunt permise numai în concordanţă cu termenii şi condiţiile de mai jos şi cu legea statului român, eventualele conflicte urmând a fi rezolvate conform legislației în vigoare. Pentru utilizarea acestui Site este necesară citirea şi acceptarea acestor termeni şi condiţii în totalitate.

În cazul în care utilizați site-ul nostru, sunteți de acord cu prevederile acestor Termeni si Condiții.

Siteul www.ct-lawyers.ro asigură servicii de informare în domeniul juridic, este operat de Societatea de avocatură ,,CÂMPAN&ȚIMONEA” cu sediul în Cluj-Napoca, str.Mihail Veliciu nr.21, ap.1, jud.Cluj, cod postal 400432, Romania, avand CUI RO32357347 (denumit în continuare ”CT sau “Societatea”) și este sub controlul acesteia. Folosirea site-ului este gratuită, societatea rezervându-și dreptul de a modifica structura și conținutul oferit, de a suspenda funcționarea acestuia cu sau fără un anunț transmis în prealabil, precum și de a stabili reguli suplimentare ale site-ului, care vor constitui parte integrantă a condițiilor generale de utilizare a acestuia.

2.Definirea unor termeni:

  • „GDPR”/„Regulamentul” – REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, în limba engleză General Data Protection Regulation)
  • ”vizitator/utilizator” – persoana care accesează/utilizează site-ul și continutul acestuia
  • „date cu caracter personal” – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
  • ”prelucrare” – înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
  • „consimțământ” – al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

3.Drepturile persoanei vizate

Beneficiați de dreptul de accesintervențierectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor.

Ne puteți întreba ce informații avem despre dumneavoastră și ne puteți cere să le corectăm dacă sunt inexacte. Dacă v-am cerut consimțământul dvs. pentru a procesa datele personale, puteți retrage acest consimțământ în orice moment.

Dacă prelucrăm datele dvs. personale pentru a îndeplini un contract sau în temeiul consimțământului, puteți să ne cereți să vă oferim o copie a informațiilor într-un format care să poată fi citit, astfel încât să îl puteți transfera altui furnizor.

Dacă prelucrăm datele dvs. personale pe bază de consimțământ sau de interes legitim, puteți solicita ștergerea datelor dvs.

Aveți dreptul să ne cereți să nu mai folosim informațiile dvs. pentru o perioadă de timp dacă credeți că nu facem acest lucru în mod legal.
În cele din urmă, în anumite circumstanțe, puteți să ne cereți să nu luăm decizii care să vă afecteze utilizându-vă prelucrarea automatizată sau profilarea.
Toate drepturile indicate se pot concluziona astfel: dreptul de acces la datele personale, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. Portabilitatea datelor presupune posibilitatea dumneavoastră de a ne solicita să transferăm toate datele pe care le deținem unei alte persoane indicate expres de către dumneavoastră.
Pentru a trimite o solicitare privind datele dvs. personale prin e-mail, poștă sau telefon, utilizați informațiile de contact. Vom răspunde solicitărilor dumneavoastră în maxim 30 de zile de la data solicitării.

4.Proprietate intelectuală:

Acest site este proprietatea Societății Profesionale De Avocatură Câmpan & Țimonea și este protejat de legislatia privind drepturile de autor si a drepturilor conexe. Dreptul de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la texte, imagini, sunete, conţinut, precum şi orice alte materiale publicate pe acest site se află sub protecția legilor privind drepturilor de proprietate intelectuală si sunt proprietatea exclusivă a societății. CT îți rezerva dreptul să facă orice modificare consideră necesară și va intra efectiv în vigoare din momentul publicării ei pe site. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și conditiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.
Este permisă navigarea pe site și reproducerea unor pasaje prin listare, dar numai în scop informaţional personal, pentru orice alte operațiuni fiind necesar consimțământul prealabil al autorului.În cazul în care doriți să preluați orice tip de continut de pe site-ul www.ct-lawyers.ro, ne puteti contacta pe adresa office@ct-lawyers.ro.

5. Conţinutul Site-ului:

Informaţiile conţinute în acest site au caracter general şi trebuie avute în vedere ca atare.SCPA CÂMPAN & ȚIMONEA garantează pentru corectitudinea informaţiilor conţinute în acest site, dar atenționează că fiecare situație juridică specifică trebuie analizată în particular.

CT colectează și prelucrează date personale, respectiv nume, prenume, adresă de email, pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le indicați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care îl utilizați în acest mod în calitate de vizitator al site-ului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, pentru îmbunătăţirea experienței oferite pe site, rezolvarea eventualelor reclamații și pentru a monitoriza traficul pe site, având la bază interesul legitim de a îmbunătății permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară, iar refuzul comunicării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

De asemenea, CT prelucrează datele cu caracter personal furnizate de utilizatori/vizitatori în cadrul înscrierii la newsletter/blog cu scopul de a vă ține la curent cu noile articole publicate pe site. Datele personale nu vor fi folosite în alte scop, iar în măsura în care nu mai doriți acest lucru, aveți posibilitatea de dezabonare.

CT depune constant diligenţele necesare pentru ca informaţiile oferite pe website-ul www.ct-lawyers.ro să fie corecte şi actuale, dar nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele omisiuni/ erori pe care acestea le-ar putea conţine.

CT şi/sau avocații săi colaboratori nu pot fi făcuţi răspunzători pentru vreo pierdere, distrugere, sau pagubă, care poate decurge din accesul sau folosinţa prezentului site ori în cazul în care informatiile sau materialele blogului nu mai sunt actuale sau sunt eronate. De asemenea nu îşi asumă nici o răspundere pentru conţinutul website-urilor terţelor părţi pentru care există link-uri pe site-ul www.ct-lawyers.ro.

Informațiile prezentate în această pagină sunt valabile doar pentru www.ct-lawyers.ro, accesarea și folosirea acestui site reprezintă adeziunea la termenii și conditiile acestui act.

Pentru orice întrebare referitoare la utilizarea site-ului puteți contacta administratorul acestuia pe adresa office@ct-lawyers.ro.

Vă multumim!
SCPA Câmpan & Țimonea