Firmele cu peste 50 de angajați au obligația de a angaja un anumit număr minim de persoane cu handicap

27/04/20180

Firmele cu peste 50 de angajați au obligația de a angaja un anumit număr minim de persoane cu handicap, conform legislației în vigoare. Există alte opțiuni la îndemâna angajatorului?

Obligația angajatorilor cu un număr de cel puțin 50 de salariați de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% este cuprinsă în Articolul 78 din Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap actualizată, unde se stipulează că autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi.

Dintre entitățile enumerate, cele care nu angajează persoane cu handicap cu respectarea procentului indicat, plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

În forma anterioară a reglementării, în vigoare până la dta de 1 septembrie 2017, pe de-o parte legea oferea mai multe opțiuni angajatorului iar pe de altă parte, suma care trebuia plătită era de 50% din salariul minim brut pe țară spre deosebire de reglementarea în vigoare când avem 100% sau echivalentul unui salariu minim brut pe țară. Opțiunile anterioare modificării vizau plata lunară către bugetul de stat a unei sume reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap sau achiziţionarea de produse sau servicii de la unităţi protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat. Această ultimă opțiune nu mai există în textul legal aflat în vigoare.

Prin urmare, potrivit reglementării actuale, putem observa că angajatorul care realizează dermersuri fără reușită în vederea angajării persoanelor cu handicap este  obligat la plata unui salariu minim brut pe țară pentru fiecare persoană cu handicap pe care ar fi trebuit să o angajeze.

Deși modificarea legii a urmărit alinierea inclusiv la reglementările europene care dictează impunerea obligației angajatorilor de a lua măsuri eficiente și practice, ținând seama de fiecare situație individuală, pentru a permite oricărei persoane cu handicap să aibă acces la un loc de muncă, să îl exercite sau să avanseze, sau să aibă acces la o formare, prin deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene s-a reținut că există condiția esențială ca aceste măsuri să nu presupună o sarcină disproporționată.

In situatia in care angajatorii,  care intra sub incidenta acestei legi efectueaza toate demersurile in vederea angajarii persoanelor cu handicap si nu se atinge procentul de 4%, indicat mai sus, angajtorul are optiunea formulării unei acțiuni în fața instanței de judecată in vederea scutirii de la plata acestor obligatii. Societatea noastra  va poate oferi consultanta necesara in solutionarea acestei probleme juridice.

Lasa o replica

Adresa de email nu va fii plubicata Campurile marcate cu * sunt obligatorii