Fuziunea transfrontaliera -un concept care prinde contur la nivel practic.

30/01/20240

Pe masura ce activitatile comerciale la nivelul Uniunii Europene si al statelor participante la Asociatia Europeana a Liberului Schimb se intensifica, legislatia vine cu o clarificare mult asteptata, respectiv aplicabilitatea conceptului de fuziune transfrontaliera. Desi operatiunile de acest gen nu reprezentau o practica frecventa in Romania, numarul acestora a crescut considerabil in ultimii ani, de unde si aceasta necesitate de a avea un cadru legal cat mai bine definit.
La momentul de fata, portalul Oficiului National al Registrului Comertului apare ca fiind in curs de actualizare cu privire la fuziunea transfrontaliera, neprezentand un ghid general pentru informarea profesionistilor in legatura cu obligatiile ce le revin pentru indeplinirea formalitatilor legale si documentele necesare in vederea inregistrarii in registrul comertului, astfel cum se poate vizualiza in cazul celorlalte proceduri. Totusi, consultand Legea nr. 265/2022 privind registrul comertului si pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenta asupra asupra inregistrarii in registrul comertului, respectiv Legea nr. 222/2023 pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990, se pot puncta cateva aspecte esentiale, pe care le vom dezvolta in continuare.
In primul rand, se poate constata faptul ca transferul competentei de la Tribunal la Oficiul Registrului Comertului in cazul cererilor de fuziune transfrontaliera conduce la simplificarea formalitatilor, accelerarea operatiunilor, reducerea termenelor si a costurilor. Totusi, se mentine securitatea juridica. In acest sens, verificarea documentelor si a informatiilor se face cu o rigurozitate desavarsita prin utilizarea sistemului de interconectare a registrelor din statele membre, punctul de acces fiind portalul european e-Justitie.
Ca si durata de solutionare, in cazul fuziunii transfrontaliere nu avem una indicata in mod expres. Este imposibil a se respecta termenul general prevazut pentru celelalte proceduri, luand in considerare complexitatea si volumul unui asemenea dosar. In astfel de situatii, apelarea la ajutorul de specialitate poate facilita demersurile. Mai exact, inafara de asociatii sau actionarii, administratorii societatilor in fuziune si alti specialisti in diverse domenii, a caror implicare este imperios necesara, participatia echipelor juridice ale acestora poate face diferenta in ceea ce priveste termenul alocat solutionarii si obtinerii rezultatului dorit. Discutam de mai multe echipe juridice deoarece, in principiu, legislatia statelor membre este diferita si cunostiintele legale sunt indispensabile de ambele parti pentru a asigura respectarea tuturor normelor juridice in vigoare si a intelege corect notiunile care survin in timpul formalitatilor.
In al doilea rand, se pune si mai mult accentul pe transparenta fata de toti asociatii sau actionarii si angajatii societatilor. Acestia trebuie informati intr-un mod cat mai inteligibil despre implicatiile juridice si economice ale fuziunii si totodata despre efectele viitoare ale acesteia. Bineinteles, reprezentantii nu sunt obligati sa divulge si datele sensibile ale operatiunii.
Mai departe, discutam despre ,,cheia” intregii fuziuni transfrontaliere. Aceasta a fost si ramane in continuare proiectul comun de fuziune, care trebuie sa cuprinda minim urmatoarele: forma juridica de societate, firma/denumirea si sediul social ale tuturor societatilor participante la fuziune; forma juridica de societate, firma/denumirea si sediul social ale societatii nou-constituite, daca este cazul; conditiile alocarii de actiuni, parti sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social la societatea absorbanta sau la societatea nou-constituita; rata de schimb a actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social si cuantumul eventualelor plati in numerar; data de la care actiunile, partile sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social prevazute dau detinatorilor dreptul de a participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept; drepturile acordate de catre societatea absorbanta sau nou-constituita detinatorilor de actiuni, parti sociale sau alte titluri de valoare reprezentand capitalul social care confera drepturi speciale sau masurile propuse in privinta acestora; orice avantaje speciale acordate administratorilor ori directorilor sau, dupa caz, membrilor consiliului de supraveghere ori directoratului; informatii privind evaluarea activelor si pasivelor transferate societatii absorbante sau societatii nou-constituite; data de la care tranzactiile societatii absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante sau nou-constituite; implicatiile fuziunii asupra fortei de munca; data situatiilor financiare ale societatilor participante care au fost folosite pentru a se stabili conditiile fuziunii; daca este cazul, informatii cu privire la procedurile de stabilire a participarii angajatilor si a altor modalitati de implicare a acestora in activitatea societatii absorbante sau nou-constituite; pretul actiunilor, partilor sociale sau altor titluri de valoare reprezentand capitalul social pentru situatia in care asociatii isi exercita dreptul de retragere din societate, precum si adresa de e-mail la care asociatii pot transmite declaratia de retragere; orice garantii acordate creditorilor, precum garantii reale sau personale, conform alin. (1) art. 251^24 din Legea 222/2023. Era de asteptat ca printre anexele proiectului comun de fuziune sa fie precizate si situatiilor financiare intocmite in vederea fuziunii, aprobate si auditate potrivit legii, ce nu pot fi mai vechi de 6 luni inainte de data proiectului de fuziune, alaturi de proiectul actului constitutiv al societatii ce urmeaza a fi infiintata si proiectul de act modificator al actului constitutiv al societatii absorbante.
Proiectul comun de fuziune este examinat de catre unul sau mai multi experti independenti care intocmesc un raport de evaluare intr-un mod impartial si obiectiv, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2011 privind unele masuri in domeniul evaluarii bunurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 99/2013, cu modificarile si completarile ulterioare. Acestia raspund solidar pentru prejudiciul cauzat prin fapta lor culpabila in indeplinirea obligatiilor prevazute de lege in cadrul procedurilor de derulare a fuziunii transfrontaliere.
Trecerea prin toate aceste filtre de legalitate fac ca fuziunea transfrontaliera sa nu poata sa fie desfiintata de la data la care produce efecte. Totusi, hotararile adunarilor generale contrare legii sau actului constitutiv pot face obiectul unei actiuni in anulare, care poate fi formulata in functie de motivele de nulitate.
In cazul in care doriti sa aflati mai multe informatii despre fuziunea transfrontaliera sau alte subiecte ce tin de ramura dreptului comercial, respectiv al  dreptului afacerilor, specialistii nostri va stau la dispozitie.
Intr-o lume in schimbare rapida, a avea partenerul juridic potrivit face o diferenta vitala. Echipa SCPA Campan& Timonea este mereu pregatita sa va ofere cele mai bune solutii la situatii juridice de orice natura. Va invitam sa accesati https://ct-lawyers.ro/contact/, in vederea stabilirii unei intalniri.
Toate materialele regasite pe acest website sunt protejate de legea drepturilor de autor. Utilizarea oricaror dintre acestea se poate face doar cu trimitere la sursa. Datele si informatiile prezentate pe acest website sunt in scopuri informative, nu sunt prezentate cu scop publicitar.

Articol redactat de Florean Bianca- Teodora din cadrul SCPA CAMPAN& TIMONEA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campan Tania

Lasa o replica

Adresa de email nu va fi plubicata Campurile marcate cu * sunt obligatorii