Prima scutire a cauţiunii stabilite de instanţă în cazul unei contestaţii la executare

26/01/20150

Judecătoria Cluj-Napoca având pe rol soluţionarea unei cereri de acordare a ajutorului public judiciar, a stabilit o nouă jurisprudenţă la nivelul instanţelor din judeţul Cluj în sensul scutirii petentei de la plata cauţiunii.

Prin cererea înregistrată la instanţă petenta a solicitat scutirea de la plata taxei judiciare de timbru şi a cauţiunii în cuantum de 11629 stabilite într-un proces având ca obiect contestaţia la executare dar şi petitul suspendării provizorii a executării silite, potrivit art. 718 alin.(1) şi (2).
Instanţa a ţinut cont de argumentele şi de jurisprudenţa indicată de pententă, concluzionând că o cauţiune atât de ridicată raportată la veniturile acesteia însumând sub 600 de lei, contravine dreptului la un proces echitabil garantat de art.21 alin.(2) din Constituţie dar şi de art. 6 par.1 din

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. În motivare s-a făcut referire la decizia pronunţată de CEDO în cauza Micallef c. Malta, potrivit căreia art. 6 din Convenţie are aplicabilitate şi în cadrul procedurilor în care se dispun măsuri provizorii care au caracter de urgenţă, în special atunci când respectivele proceduri erau determinante pentru drepturile civile ale reclamantului, cu trimitere la cauza Aerts c. Belgique şi Boca c. Belgique CEDO.

Interpretând dispoziţiile art.21 din Constituţie în acord cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, instanţa a arătat că dreptul de acces la justiţie nu include decât acele acţiuni care tind la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter civil. În acest sens s-a făcut o analiză, iar la prima vedere suspendarea temporară a unei executări silite nu are ca finalitate stabilirea unor drepturi sau obligaţii civile. Cu toate acestea, raportându-se la cauza Micallef c. Malta, menţionată anterior, dar şi la faptul că executarea silită împotriva căreia s-a făcut contestaţie la executare, avea ca obiect un contract de credit care se referă la drepturi patrimoniale, instanţa a înţeles să considere îndeplinită condiţia necesităţii unei acţiuni civile pentru a face aplicabil art. 6 din CEDO.

Mai mult decât atât, instanţa a reţinut că procedura de executare silită a fost începută în temeiul unui titlu executoriu care nu a fost stabilit jurisdicţional, fiind vorba de un contract de credit şi un contract de ipotecă, declarate de lege titlu executoriu. În acest sens s-a stabilit că temporizarea executării silite este necesară pentru a se evita executarea unor elemente ale patrimoniului greu de recuperat ulterior, în condiţiile în care dreptul creditorului nu a fost stabilit încă de un judecător, ci direct de lege. În consecinţă, instanţa a hotărât că măsura suspendării executării silite intră sub incidenţa art.6 CEDO, având o legătură determinantă în privinţa modului de stabilire a fondului dreptului.

Prin încheierea dată de Judecătoria Cluj-Napoca, petenta, reprezentată de avocat Tania Câmpan din partea SCPA Gioarsa, Timonea, Campan & Partners, a stabilit o nouă jurisprudenţă la nivelul instanţelor din judeţul Cluj, în sensul scutirii de la plata cauţiunii stabilite de către o instanţă având pe rol judecarea unei contestaţii la executare, aplicând cu prioritate art.6 din CEDO.

Av. Tania Câmpan

Lasa o replica

Adresa de email nu va fi plubicata Campurile marcate cu * sunt obligatorii