Procedura de soluționare a cauzelor pe durata stării de urgență

10/04/20200

Potrivit Decretului Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 212 din data de 16 martie 2020 (denumit în continuare Decret), s-au instituit noi reguli cu privire la procedura de soluționare a cauzelor pe durata declarării stării de urgență.

Astfel, termenele de prescripție și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență.

Pe durata stării de urgență, activitatea de judecată continuă numai în cauzele de urgență deosebită. Deși Decretul nu oferă o enumerare exhaustivă a acestor cauze, în vederea asigurării unei practici unitare la nivelul instanțelor de judecată, Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit, prin Hotărârea nr. 417 din data de 24 martie 2020, cauzele care vor continua să se judece pe durata stării de urgență, atât la nivelul judecătoriilor, cât și al tribunalelor și al curților de apel. Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii poate fi consultată aici: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.clujust.ro/wp-content/uploads/2020/03/hot-csm-24_03_2020__98207_ro.pdf&hl=en. Mai mult, în situația în care partea interesată se află în izolare la domiciliu, în carantină sau spitalizată în contextul pandemiei de COVID-19, aceasta poate solicita instanței de judecată amânarea cauzelor de urgență deosebită. În ipoteza în care partea formulează o astfel cerere, iar instanța dispune respingerea acesteia, apreciind că este imperios necesară soluționarea cauzei pe durată stării de urgență, la cererea părții sau din oficiu, instanța va amâna pronunțarea în vederea depunerii de concluzii scrise.

În orice caz, o listă a dosarelor care se judecă pe durata stării de urgență, la nivelul fiecărei instanțe de judecată, va fi adusă la cunoștința publicului prin afișare pe portalul instanțelor, pe paginile proprii de internet. Dacă numărul dosarului dumneavoastră nu se regăsește pe această listă, în data în care a fost fixat termenul de judecată, înseamnă că în condițiile actuale, acesta nu constituie o cauză de urgență deosebită, în sensul reglementat de Decret, motiv pentru care s-a dispus suspendarea de plin drept a cauzei. Pe durata cât procesul este suspendat de plin drept, nu se va mai efectua niciun act de procedură. La rândul lor, termenele de exercitare a căilor de atac aflate în curs la data instituirii stării de urgență se vor întrerupe, urmând ca după încetarea stării de urgență, să curgă un nou termen, având aceeași durată. Dacă au fost deja declarate căi de atac până la data emiterii Decretului, dosarele se vor înainta instanțelor competente să le soluționeze, doar după încetarea stării de urgență. Subliniem că după încetarea stării de urgență, procesul va fi reluat din oficiu, instanța de judecată va fixa un nou termen de judecată și va dispune din nou citarea părților.

În încheiere, vă reamintim că aceste noi măsuri au intrat în vigoare la data publicării Decretului în Monitorul Oficial și se vor aplica pe o perioadă de 30 zile, începând cu data de 16.03.2020.

Articol realizat de Alexandra Vid, avocat în cadrul SCPA CÂMPAN & ȚIMONEA

Lasa o replica

Adresa de email nu va fi plubicata Campurile marcate cu * sunt obligatorii